ام.دی.اف با روکش ملامینه
ردیف نوع  ضخامت ابعاد قیمت
  محصول میلیمتر متر ریال
1 ام دی اف ملامینه رنگی پویا
16 1.83 × 3.66 1,950,000
2 ام دی اف ملامینه سفید لوح سبز
16 1.83 × 3.66 1,500,000
3 ام دی اف ملامینه رنگی
16 2.10 × 3.66 0
4 ام دی اف ملامینه سفید  16 2.10 × 3.66 0
5 ام دی اف ملامینه سفید
16 0.61 × 3.66 500,000
6 ام دی اف ملامینه سفید  25 2.10 × 3.66 0
7 ام دی اف ملامینه رنگی یک رو ملامینه 3 1.83 × 2.44 0
8 ام دی اف ملامینه سفید یک رو 3 1.83 × 2.44 0
9 ام دی اف ملامینه
16 1.22 × 2.44 700,000
10 ام دی اف ملامینه چینی 16 1.22 × 2.44 0
11 ام دی اف ملامینه مالزی 16 1.22 × 2.44 0
12 ام دی اف ملامینه با مغز آرین رنگی
16 1.83 × 3.66 1,700,000
13 ام دی اف ملامینه با مغز آرین سفید
16 1.83 × 3.66 1,650,000
1415


صندوق نظرات
صندوق :
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیکی :  
موضوع :
عنوان :  
متن :